aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wp

Prowadząc firmę, trzeba na bieżąco śledzić stosunek zysków do strat, aby w razie konieczności móc jak najszybciej zareagować i wdrożyć środki zaradcze. Słowami, które często bywają mylone i używane zamiennie, jest „przychód” oraz „dochód”. Z punktu widzenia przedsiębiorcy pojęcia te mają duże znaczenie, ponieważ pozwalają zorientować się w sytuacji materialnej firmy. Czy zatem warto liczyć przychód na każdego pracownika?

Czym jest przychód? 

Najprościej przychód można zobrazować jako korzyść materialną, która powstała na przykład w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Konkretnie chodzi o wpływy za wykonane usługi czy sprzedaż określonych dóbr. Jednak należy w tym miejscu zaznaczyć to, że przychód nie dostarcza nam informacji o kondycji finansowej firmy. Bowiem od kwoty przychodów konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego. Dopiero po odliczeniu kosztów związanych z procedurami skarbowymi otrzymujemy dochód, czyli realne zyski. Pojawia się pytanie, czy warto liczyć przychód na pracownika? Jeżeli pracodawca chce zrobić rozeznanie, jakie ponosi koszty względem zatrudnianego pracownika, a ile za jego sprawą wpłynęło na konto firmy, wtedy jak najbardziej jest to uzasadnione. 

 

Co wlicza się do przychodu pracowniczego? 

Podatek dochodowy musi być odprowadzany przez przedsiębiorców nie tylko od wynagrodzenia, ale również od innych świadczeń pieniężnych. Mowa chociażby o pakietach medycznych, wykorzystywaniu samochodu służbowego do celów prywatnych czy umożliwienie pracownikom korzystania z kart MultiSport. Przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli spełnione zostaną pewne warunki, to pracodawca może zostać zwolniony z płacenia podatku dochodowego. Przykładem może być zakup kart MultiSport z funduszy, którymi dysponowały związki zawodowe.

 

Firmą, która prowadzi obsługę kadrowo-płacową na najwyższym poziomie, jest Contract Administraction ze stroną internetową https://ca-staff.eu/. Wybitni specjaliści doradzą w sprawach kadrowych i płacowych oraz kompleksowo zajmą się dokumentacją w ramach outsourcingu. 

 

REKLAMA