aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kopalnia w Ogorzelcu jest coraz bardziej zainteresowana wznowienie ruchu pociągów między Kamienną Górą, a Ogorzelcem. W tej sprawie odbyły się już spotkania z PKP PLK i PKP Cargo.

 

Zarządcą infrastruktury jest PKP PLK. Cargo jest przewoźnikiem. Ta druga spółka jest bardzo zainteresowana współpracą. Zarządca już mniej. Pojawił się jedynie na pierwszy inicjującym spotkaniu. Na kolejnym spotkaniu już przedstawiciel PKP PLK się nie pojawili. 

Z wyliczeń kopalni koszt odtworzenia lub remontu trasy od Kamiennej Góry do Ogorzelca wyniesie ponad 3,5 miliona złotych.

Kopalnia w 2014 roku wywiozła ponad 260 tysięcy ton urobku. Plan na 2015 rok to 360 tysięcy ton. W 2016 roku kopalnia chce przewieźć 400-450 tysięcy ton. Zasoby kopalni powinny wystarczyć na 30 lat. Najprawdopodobniej z odtworzenia ruchu kolejowego skorzystała by kopalnia w Czarnowie, która mimo że ma innego klienta byłaby zainteresowana wywozem kruszywa koleją. 

W ramach spotkań przedstawiciele kopalni w Ogorzelcu i Pisarzowicach spotkali się z samorządowcami z terenu powiatu oraz przedstawicielami trzech spółek PKP: PLK, Cargo i S.A.

Kolejne rozmowy mają się odbyć już jutro we Wrocławiu. Na spotkanie do PKP PLK udaje się wójt gminy Patryk Straus i burmistrz Krzysztof Świątek. 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA