aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - sesja rady

Radni Kamiennej Góry podjęli dzisiaj (wtorek, 28 lutego) decyzję o zmianie nazw pięciu ulic na terenie miasta.

Konieczność wprowadzenia zmian to wynik wejścia w życie sejmowej ustawy zakazującej propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych.

Burmistrz Kamiennej Góry propozycje zmian poddał pod internetowe głosowanie. Radnych zaprezentowano propozycje, na które oddano najwięcej głosów. Wyjątkiem była ul. J. Krasickiego. W tym przypadku dwie propozycje uzyskały tyle samo głosów i zdecydowały względy historyczne.

Ulica Małgorzaty Fornalskiej nosić będzie nazwę Stanisława Staszica. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 20 radnych, nikt nie był przeciwko, nikt się nie wstrzymał o głosu.

Zamiast Hanki Sawickiej będzie ulica Żytnia. Za było 19 radnych, jeden zagłosował przeciwko.

Ulica E. i J. Rosenbergów zmieniona zostanie na Licealną. Ta propozycja, jako jedyna, wywołała dyskusję.  – To jest totalne nieporozumienie – stwierdził radny Janusz Chodasewicz. Tłumaczył, że w ten sposób można ulicę Broniewskiego zmienić na ul. PSZOK-u, a Lubawską na Komendy Powiatowej. Zaproponował wstrzymanie się z podjęciem uchwały, zgłoszenie nowych propozycji np. osób zasłużonych dla miasta lub Polski.  
– Kiedy trwała akcja zbierania propozycji nic Pan nie mówił – stwierdził przewodniczący Henryk Różański. J. Chodasewicz stwierdził, że mówił na komisjach – Nie słyszał Pan, bo jest Pan głuchy. – rzucił do przewodniczącego.
Radny Jacek Bruździak stwierdził, że przywoływanie przykładu z PSZOK-iem jest niestosowne. Nazwa Licealna jest zasadna chociażby ze względu na 72 lata historii szkoły.  – Nie jestem autorem tej nazwy – zaznaczył.
Violetta Majak zauważyła, że nowe nazwy powinny być neutralne, aby w przyszłości nie trzeba było ich zmieniać z powodu niejasności w życiorysie patrona.
Sekretarz urzędu Arkadiusz Wileński przypomniał radnym, że w internetowym głosowaniu oddano 231 głosów, aż 220 na nazwę ul. Licealna. Ostatecznie 19 radnych było za przyjęciem takiej nazwy, jeden był przeciwko.

Zamiast ul. Armii Ludowej będzie ul. gen. Józefa Hallera. Za było 19 radnych, 1 przeciwko.

Janka Krasickiego zastąpi Mikołaj Rej. Pomysł poparło 20 radnych.

Uchwały wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Po tym okresie będzie można wymieniać dokumenty, chociaż dotychczasowe nadal będą uznawane, aż do końca okresu ich ważności. Wymiana dowodu osobistego będzie bezpłatna. Na budynkach wywieszone zostaną nowe nazwy, ale stare tablice jeszcze przez pewien czas będą pozostawione.

REKLAMA