aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Krzeszów, św. Walenty

Już wkrótce będziemy obchodzić wspomnienie św. Walentego – patrona zakochanych i psychicznie chorych. Krzeszowskie opactwo zachęca do odwiedzin w dniach 10-14 lutego. Zgodnie z tradycją w tych dniach relikwie świętego zostaną wystawione w kościele klasztornym pw. Wszystkich Świętych przy ołtarzu posoborowym.

O Walentym mamy skąpe informacje, wiadomo z Martyrologium Rzymskiego, że był biskupem Terni i został ścięty w czasie prześladowań za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. Jako kapłan gorliwie zajmował się obowiązkami swego stanu, a swą wielką świątobliwością zdobył sobie szczególny szacunek nie tylko u chrześcijan, ale nawet u pogan. Wedle opowiadań hagiograficznych cesarz zabronił legionistom wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat., a św. Walenty często ten zakaz łamał. Został aresztowany i torturowany poprzez bicie kijami, aby się wyparł się Chrystusa i oddał pokłon bożkom. Uzdrowił niewidomą córkę zarządcy więzienia, przez co cała jego rodzina się nawróciła. Ostatecznie został św. Walenty ścięty mieczem i pochowany w Rzymie przy via Flaminia. Współczesna kultura przypisuje św. Walentemu patronat nad zakochanymi.

źródło: opactwo.eu

REKLAMA