aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 11 kwietnia 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

fot. UM Kamienna Góra

Cztery oferty wpłynęły w dużym przetargu na przebudowę infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze. W nadchodzącym sezonie budowlanym urząd miasta zamierza odnowić ulice: Śląską, Wrzosową, Różaną oraz stary wiadukt nad ścieżką rowerową.

Kamienna Góra - działki ul. Wałbrzyska i Lipowa - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej o pow. 25 924 m2.

Kamienna GóraBurmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że na terenie miasta Kamienna Góra zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. Został on zaplanowany 10 kwietnia 2022 r. o godzinie 8.41. Taki obowiązek na służby miejskie nałożył wojewoda dolnośląski.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 08 kwietnia 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Działki Czarnów - dzierżawa

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

fot. UM Kamienna Góra

Urząd miasta w Kamiennej Górze zaprezentował „wariant samorządowy” przebiegu kolejowego łącznika linii dużych prędkości do dworca kolejowego w Kamiennej Górze. Wytyczono go poza terenem zurbanizowanym i w ocenie urzędników ratusza jego realizacja mogłaby odbyć się, bez większych strat w infrastrukturze miejskiej i wywoływania dolegliwości dla mieszkańców.

Mieszańcy Kamiennej Góry mogą wziąć udział w konsultacjach w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez miasto. Zachęcamy do wypełniania ankiety, która jest dostępna tutaj: https://bit.ly/3DLmNbb 

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 06 kwietnia 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.3.2022. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

fot. UM Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra i stowarzyszenie „Tworzymy” zaprasza do udziału projekcie „Walcz z kleszczem!” Dzięki niemu mieszkańcy mogą nieodpłatnie zaszczepić się na choroby odkleszczowe.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA