aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 5 maja 2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.6.2022.

lubawka Na BIP Urzędu Miasta Lubawka pojawił się ogłoszony przez Burmistrza Miasta Lubawka Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce.

lubawka Kończy się termin składania deklaracji do ogólnopolskiego rejestru instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał umowę o wartości 14,6 mln złotych, w ramach której zostaną przebudowane ulice: Różana, Wrzosowa, Śląska oraz stary wiadukt nad trasą rowerową.

sanikomDzisiaj (sobota, 7 maja) z powodu awarii wodociagowej na głównej sieci do godzin popołudniowych wystąpią przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia na ul. Szymrychowskiej, Sportowej, Przyjaciół Żołnierza, Podlesie w Lubawce.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

sanikomDzisiaj (czwartek, 5 maja)  do godzin popołudniowych z powodu awarii sieci będą występować przerwy w dostawie wody w Lubawce przy pl. Wolności, pl. Jana Pawła II, ul. Piastowskiej, Łącznej, Kościuszki. Ciasnej, Bocznej, Ogrodowej, Garbarskiej, Pocztowej, Kombatantów, Dworcowej i części ul. Kamiennogóskiej.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

fot. UM Kamienna Góra

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się prace budowlane związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze. Wykonawca rozpocznie je od przebudowy ul. Różanej. Następnie prace obejmą ulice: Wrzosową i Śląską. Na końcu zostanie rozebrany stary kamienny wiadukt nad ścieżką rowerową. Zastąpi go stalowa kładka pieszo – rowerowa. Na realizację tych robót drogowcy mają dwa lata.

fot. UM Kamienna Góra

Urząd miasta w Kamiennej Górze rozpoczął pozimowe naprawy ulic pozostających w jego zarządzie.

Kamienna GóraPani
Barbara Kosak
Prezes Zarządu PCZ
w Kamiennej Górze

Szanowna Pani Prezes,

dziękuję za list. Niestety tak jak poprzednie w żaden sposób nie odnosi się on do meritum sprawy, zwłaszcza do danych, o które proszę bezskutecznie od pewnego czasu. Czy naprawdę tak trudno odnieść się do moich pytań na piśmie? Co stoi na przeszkodzie, by podać wyniki finansowe kierowanej przez Panią spółki? Czemu ani ja, ani mieszkańcy nie mieliby się dowiedzieć, jakie działania Pani podjęła, by uruchomić zamknięte swego czasu oddziały? Czy tajemnicą jest także (i musi nią pozostać) sytuacja kadrowa w szpitalu? Czy wreszcie nie może opinia publiczna dowiedzieć się, jakie wnioski w sprawie dofinansowania skierowała Pani do innych samorządów i jakie były tego efekty?

fot. UM Kamienna Góra

W tym roku miasto Kamienna Góra dla organizacji pozarządowych przeznaczyło budżecie 589 tys. złotych. Dotychczas rozdysponowano 496 tys. zł. Trwają jeszcze nabory w innych konkursach, po których rozstrzygnięciu zostaną przekazane pozostałe środki.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA