aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - mieszkanie ul. Jeleniogórska 21/26 - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 26 o powierzchni 34,51 m2, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 21 w Kamiennej Górze.


Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 106 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 22 czerwca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl

 

 

REKLAMA