aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - garaż ul. Ściegiennego - I przetarg ustny

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze


Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 12,66 m2 ustalona została na kwotę 109,25 zł brutto miesięcznie.
Przetarg odbędzie się 15.06.2023 r. o godzinie 1000
w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium do 9 czerwca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oświadczenie, że nie korzysta się z innego garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra, dowód wpłaty wraz z kserokopią aktualnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Kamienna Góra - oświadczenie, o jej prowadzeniu.

Bliższych informacji na temat przetargu, projektu umowy najmu oraz terminu oględzin garażu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. 75 64 55 134.

REKLAMA