aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka Gmina Lubawka przystąpiła do tworzenia Strategii rozwoju gminy, która jest podstawowym dokumentem określającym priorytety, długofalowe plany oraz cele rozwojowe w obszarach funkcjonowania samorządu. 

W związku z tym zachęcamy Mieszkańców Gminy Lubawka o aktywne wzięcie udziału w tworzeniu strategicznego dokumentu poprzez poświęcenie chwili i wypełnienie anonimowej ankiety, na potrzeby tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030. Zebrane informacje pomogą nam przeprowadzić analizę aktualnego stanu gospodarki. Posłużą nam do określenia lokalnych potrzeb, barier rozwojowych oraz potencjałów, kluczowych w tworzeniu założeń wieloletniego dokumentu.

Ankietę można wypełniać do dnia 06.12.2022 r.

https://www.survio.com/survey/d/str-lubawka

REKLAMA