aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraLVIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali Nr 211 Urzędu Miasta. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
6. Zamknięcie sesji.

REKLAMA