aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Lubawka

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Miasta Lubawka do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, pl. Wolności 1, sala posiedzeń (p. nr 10).

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.


Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne!!!

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mieszkańców Miasta Lubawka zapraszamy na konsultacje w ramach

 Mobilnego  Punktu  Informacyjnego:

8 sierpnia 2022 r.  w  godz. 10.30-13.00

Siedziba Urzędu Miasta Lubawka

Pl. Wolności 1, sala posiedzeń, p. nr 10

  

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

REKLAMA