aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka Gmina Lubawka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Znowu razem w Gminie Lubawka”.

Projekt realizowany będzie w trzech szkołach:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim,
  • Szkole Podstawowej w Miszkowicach.

Działania w projekcie mają na celu podniesienie kompetencji kluczowych wraz z kształtowaniem właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację wycieczek edukacyjnych, zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów i terapii psychologiczno-pedagogiczne.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie organizacja 7 wycieczek, w tym trzy dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Warszawy, trzy jednodniowe wyjazdy edukacyjne do Wrocławia oraz jeden dwudniowy wyjazd do Torunia.

Pierwsze wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium w Warszawie odbędą się już w czerwcu. Pozostałe wycieczki zostały zaplanowane na przełom września i października.

Dofinansowanie z EFS:                 404 621,25 zł,

wkład własny Gminy Lubawka:      50 220,00 zł,

wpłaty rodziców:                             21 183,75 zł.

Projekt pn. „Znowu razem w Gminie Lubawka” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

REKLAMA