Drukuj

lubawka Kończy się termin składania deklaracji do ogólnopolskiego rejestru instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji:

Jak i gdzie składać deklaracje:

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Rolą urzędu jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację w formie papierowej można składać:

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: