aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraLIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022 – 2026.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miasta Kamienna Góra wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

19. Interpelacje i zapytania. 

20. Wnioski.

 

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie sesji.

 

REKLAMA