Drukuj

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 08 kwietnia 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.


Treść opublikowanych wykazów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl, zakładka Samorząd < Nieruchomości < Sprzedaż nieruchomości < Dzierżawa nieruchomości.

Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.