aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Działki Czarnów - dzierżawa

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

 

Nr ewid. działki

Pow. w

Nr

KW

Położenie działki

Rodzaj

gruntu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres

umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

182

4300

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 0,43 ha

Dzierżawa

10 lat

0,60

decytony

żyta

rocznie

Kompleks

działek

położonych w Czarnowie

181

7500

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 0,75 ha

Dzierżawa

10 lat

1,05

decytony

żyta

rocznie

180

13000

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 1,30 ha

Dzierżawa

10 lat

1,82

decytony

żyta

rocznie

176

5500

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 0,55 ha

Dzierżawa

10 lat

0,77

decytony

żyta

rocznie

175/3

31800

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ł VI – 0,29 ha,

Ps V – 2,89 ha

Dzierżawa

10 lat

4,15

decytony

żyta

rocznie

179

6000

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 0,60 ha

Dzierżawa

10 lat

0,84

decytony

żyta

rocznie

177

3000

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 0,30 ha

Dzierżawa

10 lat

0,42

decytony

żyta

rocznie

178

5700

JG1K/00001738/8

Czarnów

Ps V – 0,57 ha

Dzierżawa

10 lat

0,80

decytony

żyta

rocznie

RAZEM:

76800

x

x

x

x

x

10,45

decytony

żyta

rocznie

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 10ºº, w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze. Wadium na przedmiotowy kompleks działek wynosi 120 zł. Wadium należy wpłacić do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15°°, na konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem “wadium na poczet dzierżawy „Kompleks działek w Czarnowie”.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Umowę dzierżawy należy podpisać w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Więcej informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w pokoju 303, II piętro, Urząd Gminy Kamienna Góra, bądź pod numerem tel. 75 – 610 – 62 - 78.

Niniejsze ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń:

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,

  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Czarnów, Czadrów, Dębrznik, Dobromyśl, Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek, Leszczyniec, Lipienica,Ogorzelec, Olszyny, Pisarzowice, Przedwojów, Ptaszków, Raszów, Rędziny, Szarocin.

  • na stronie internetowej gminy: www.gminakamiennagora.pl

  • na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism): www.powiatowa.info,

REKLAMA