aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Licealnej w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kamienna Góra na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.

REKLAMA