aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawkaGmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć  bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

 

 

 

19 czerwca  2021 sobota)

od  godziny  6:00  do 14:00.

Lubawka

Kontener ustawiony  przy parkingu przy ul. Potokowej

 

Bukówka

Kontener ustawiony  przy przystanku PKS

 

Niedamirów

Kontener ustawiony  przy przystanku PKS

 

Miszkowice

Kontener ustawiony  przy przystanku PKS

 

Zastrzegamy, że w przypadku nałożenia obostrzeń związanych z pandemią COVID 19, zbiórka w wyznaczonym terminie może zostać odwołana.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

REKLAMA

ds21