aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM-JR

W dniu 18 października 2016 roku uczniowie klasy III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, mimo panującego na dworze chłodu, udali się na swoją kolejną tegoroczną wycieczkę krajoznawczo-historyczną. Młodzi kamiennogórscy turyści kontynuowali uczestnictwo w cyklu wycieczek ph. ?Poznajemy zabytki oraz obiekty przyrodnicze naszego regionu? organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe na parking w Krzeszowie udali się na zwiedzanie zabytków Opactwa Cystersów. Przed Domem Pielgrzyma spotkali się z przewodnikiem z Sanktuarium - Markiem Rzeszutkiem, który zaprosił ich, na początek zwiedzania zabytków pocysterskich, do kościoła brackiego św. Józefa, którego budowę, w stylu wczesnego baroku, zakończono w 1696 r. We wnętrzu kościoła zobaczyli wielki cykl fresków Michała Willmanna ? najwybitniejszego malarza śląskiego baroku, składający się z 50-ciu scen związanych z życiem św. Józefa oraz św. Rodziny. Słuchając opowiadania przewodnika mogli zobaczyć na malowidłach kolejnych przęseł sklepienia wizerunki Przodków św. Rodziny oraz Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa, Natomiast w kaplicach bocznych podziwiali cykl fresków pt. ?Radości i troski św. Józefa?. W dwóch z nich ? ?Obrzezanie dzieciątka? oraz ?Poszukiwanie noclegu w Betlejem? /smutkach/ mamy portrety ich twórcy. Freski zostały namalowane w technice ?al. fresco? tj. malowanych farbą na surowym tynku. Omawiając malowidła w prezbiterium w półkolistej absydzie ?Pokłon Trzech Mędrców? /wielka radość/ przewodnik zwrócił także uwagę na urwiska skalne typowe dla Gór Stołowych oraz Gorzeszowskich Skałek, a także wizerunki wielbłądów z nietypowo długimi szyjami. Niski ołtarz główny w prezbiterium jest dziełem Georga Schroettera z 1678 r.

Po opuszczeniu kościoła św. Józefa udali się do kościoła klasztornego p.w. Wniebowzięcia NMP wybudowanego w latach 1728-1735 na planie krzyża łacińskiego, który należy do najwyższej klasy zabytków późnego baroku. W jego przebogatym wystroju wnętrzu wzrok przykuwa cudowny obraz Matki Bożej Krzeszowskiej (koronacji obrazu w 1997 r. dokonał papież Jan Paweł II) w ołtarzu głównym oraz organy, których twórcą jest Michał Engler Młodszy stanowiące obok ołtarza głównego najważniejszy składnik wnętrza, a także stalle ? wygodne i paradne siedzenia dla zakonników. Ponadto Marek Rzeszutek opowiedział im o malowidłach zdobiących sklepienie kościoła, które wykonaj Georg Neunhertz ? wnuk Michała Willmanna, w tym ukazujący jeden z najtragiczniejszych momentów w historii krzeszowskich cystersów ? najazd husytów w 1426 r.

W 1998 r. Papież Jan Paweł II nadał świątyni godność BAZYLIKI MNIEJSZEJ a dzień 2 czerwca ustanowiono dniem wspomnienia Matki Bożej Łaskawej na terenie Diecezji Legnickiej.  W kwietniu 2004 r. zespół zabytków otrzymał krajowy tytuł POMNIKA HISTORII.

Stąd, po krótkim odpoczynku, udali się na zwiedzanie Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich ? miejsca spoczynku fundatorów opactwa. Dochodząc do mauzoleum zobaczyli tzw. cmentarz górny powstały w XIX w. z nagrobkami księży diecezjalnych pracujących w Krzeszowie do 1919 r. W murze zamykającym cmentarz stoją trzy kaplice kalwarii krzeszowskiej (XXV-XXVII) oraz stacja XXVIII ? Ukrzyżowanie, powszechnie uważana za najładniejszą, to duża grupa rzeźbiarska. Ponadto przez zakratowane okno mogli dostrzec trumny cystersów, którzy byli chowani nie w ziemi, ale w krypcie pod prezbiterium kościoła klasztornego. Po wejściu do mauzoleum  zobaczyli m.in. dwa sarkofagi ? nagrobki Bolka I oraz jego wnuka Bolka II oraz epitafium legendarnego Bolka III, a także rycerski nagrobek Władysława Zedlitza. 

Po podziękowaniu przewodnikowi po krzeszowskich obiektach Markowi Rzeszutkowi za mile spędzony czas, w trakcie którego poznawali, w interesujący sposób przekazywane, wiadomości o historii zakonu cystersów oraz wspaniałych krzeszowskich obiektach pocysterskich, udali się do restauracji ?Stara wozownia?. Korzystając z gościnności personelu mogli w niej spożyć przywiezione przez się kanapki, gdyż panujące warunki pogodowe nie sprzyjały konsumpcji na świeżym powietrzu.

Na zakończenie pobytu w Krzeszowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z kościołem p.w. Wniebowzięcia NMP w tle oraz udali się na parking, z którego autokarem pełni niezapomnianych wrażeń z ciekawej wycieczki historycznej powrócili zadowoleni do Kamiennej Góry.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Chamot i Barbara Hnisdiłów ? wychowawczynie klas, Monika Bielak i Wioletta Fląt - rodzice oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA