aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM-JR

W dniu 3 października 2016 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Dorota Wojnarowicz oraz Patrycja Rachwalska. Była to dwudziesta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe do Jagniątkowa uczestnicy wycieczki edukacyjnej podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. W budynku KBG spotkali się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, które zapoznały ich z tematyką zajęć przyrodniczych ? rozpoznawaniem gatunków drzew rosnących w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zapylaniem kwiatów przez pszczoły, do których uczestnicy wycieczki przystępowali podzieleni na dwa zespoły klasowe.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach przeprowadzała Patrycja Rachwalska. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz planem trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów, których celem było poznanie nazw ośmiu gatunków drzew. Następnie wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia terenowe uczyli się rozpoznawać gatunki poszczególnych drzew. Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejnymi liczbami - od 1 do 16. Korzystając z posiadanych planików trasy leśnego spaceru, z zaznaczonymi numerami drzew, z dużym zaangażowaniem wyszukiwali je w terenie. Mali adepci przyrodniczych spacerów rozpoczynający poznawanie karkonoskiej przyrody bardzo chętnie wykonywali poszczególne polecenia i zadania wyznaczane im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bardzo chętnie rozpoznawali powtórnie widziane na trasie leśnej wycieczki poszczególne gatunki, w tym czereśnię, brzozę i buk. Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy. Wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrodniczej tworzyli ponadto z igieł, liści oraz fragmentów kory poszczególnych gatunków drzew ?Leśne obrazy? przyklejając je do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet. Dowiedzieli się także jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych. W trakcie leśnego spaceru zauważyli drzewa z namalowanym farbą numerem ? tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie tej części zajęć odczytywali złożone z wybranych liter z nazw rozpoznanych poprzednio drzew hasło, które brzmiało ?Wycięty las szumi już tylko w nas?, a wypełnione karty pracy mogli zabrać ze sobą na pamiątkę do domu.

Natomiast zajęcia, których celem było zapoznanie uczestników przyrodniczej wycieczki z procesem zapylania kwiatów przez pszczoły odbywające się w altance przeprowadzała Dorota Wojnarowicz. Zajęcia, przeprowadzone w salce edukacyjnej, rozpoczynały się, wspólnym z uczestnikami, wymienianymi nazwami kwiatów oraz omówieniem elementów ich budowy. Uzupełnieniem tej części zajęć była dobieranka kwitnących kwiatów oraz ich owoców, które były prezentowane na zdjęciach. Następnie prowadząca zajęcia omówiła z uczestnikami zajęć budowę pszczoły oraz ważną rolę jaką spełniają one w procesie zapylenia kwiatów. Ponadto uczniowie dowiedzieli się dlaczego zapylanie kwiatów jest bardzo ważnym procesem dla rozwoju roślin. Podczas zajęć usłyszeli wiele ciekawych informacji dotyczących ról spełnianych w ulach przez królową - matkę, trutnie oraz szczególnie przez robotnice. Robotnice podczas swojego około 35-42-dniowego cyklu życia bardzo ciężko pracują spełniając różnorodne role, gdyż m. in. odbierają nektar, ubijają pyłek, czyszczą ul, budują plastry, zbierają nektar, pyłek oraz propolis, a także stają się strażniczkami. W trakcie swojego życia jedna pszczoła produkuje około pół łyżeczki miodu. Najdłużej, bo około 6 lat żyje królowa ? matka, a truteń nie przeżywa zimy.  Następnie uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków z kolejno dostarczanych im przez prowadzącą zajęcia elementów ? rozpoczynając od płatków, poprzez dno kwiatowe pręciki oraz szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem, a następnie przygotowywali z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka pszczółki. Połączone kwiatki tworzyły ?małe łąki?, nad którymi przelatywały pszczoły dokonując ?zapylania kwiatów?. Zobaczyli również jak  pszczoły ? robotnice budują z wosku pszczelego plaster, w którym  królowa ? matka składa jajka oraz gdzie mieszkają pszczoły-samotnice. Podsumowaniem tej części zajęć była zgadywanka, w trakcie której uczniowie określali wykonawcę opisywanej przez prowadzącą pszczelej czynności ? królowej, robotnicy lub trutnia. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć przyrodniczych kwiatki oraz pszczółki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą do domu.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy rekreacyjne na placu zabaw znajdującego się na terenie KBG.

Ogółem w dziesięciu tegorocznych wycieczkach edukacyjnych do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie wzięło udział 360 uczniów z trzech szkół podstawowych: SP nr 1 i SP nr 2 w Kamiennej Górze oraz ZSP SP w Chełmsku Śląskim, którymi opiekowało się 36 nauczycieli oraz rodziców. Bardzo wysoko oceniane przez młodych przyrodników i ich opiekunów zajęcia edukacyjne o w/w tematyce przeprowadzali: Marta Kroczek, Patrycja Rachwalska, Dorota Wojnarowicz oraz Grzegorz Hajnowski.

Na zakończenie bardzo udanego pobytu uczestnicy wycieczki edukacyjno-przyrodniczej zrobili sobie pamiątkowe wspólne zdjęcia z MARTĄ KROCZEK ? kierowniczką KBG oraz PATRYCJĄ RACHWALSKĄ, dziękując im za mile spędzony czas i nowe wiadomości przyrodnicze. Pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie pożegnali się z pracownicami Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie i żwawo pomaszerowali niebieskim szlakiem na parking, gdzie wsiedli do autokaru, którym powrócili do Kamiennej Góry z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkanie.    

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Małgorzata Bąk i Magdalena Majewska ? wychowawczynie klas, Elżbieta Gąsienica-Jędrzejczyk, Barbara Siąkała i Marcin Tadeusz - rodzice oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA