aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PTSM-JR

W dniu 30 września 2016 roku uczniowie dwóch klas II a oraz IV a z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowe jw Chełmsku Śląskim uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM.Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to dla nich pierwsza wycieczka edukacyjna do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zorganizowana przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.Po przyjeździe do Jagniątkowa uczestnicy wycieczki edukacyjnej podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej.W budynku KBG spotkali się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, które zapoznałyich z tematyką zajęć przyrodniczych ? rozpoznawaniem gatunków drzew rosnących w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zapylaniem kwiatów przez pszczoły, do których uczestnicy wycieczki przystępowali podzieleni na dwa zespoły klasowe.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach przeprowadziła Marta Kroczek.Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz planem trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów oraz poznanie nazw gatunków drzew, które następnie wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia terenowe uczyli się rozpoznawać gatunki poszczególnych drzew.Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejną liczbą (od 1 do 16). Korzystając z posiadanych planików trasy leśnego spaceru, z zaznaczonymi numerami drzew, z dużym zaangażowaniem wyszukiwali je w terenie. Młodzi adepci przyrodniczych spacerów, a także miłośnicy karkonoskiej przyrody bardzo chętnie wykonywali poszczególne polecenia i zadania wyznaczane im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach.Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bez problemów rozpoznawali m. in. czereśnię oraz buk.Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy.Wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrodniczej tworzyli ponadto z igieł, liści oraz fragmentów kory poszczególnych gatunków drzew ?Leśne obrazy? przyklejając je do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet.Dowiedzieli się także jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych. W trakcie leśnego spaceru zauważyli drzewa z namalowanym farbą numerem? tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie tej części zajęć odczytywali złożone z wybranych liter z nazw rozpoznanych poprzednio drzew hasło, które brzmiało ?Wycięty las szumi już tylko w nas?. Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia powrócili do budynku KBG, a wypełnione karty pracy mogli zabrać ze sobą na pamiątkę do domu.

Natomiast zajęcia, których celem było zapoznanie uczestników przyrodniczej wycieczki z procesem zapylania kwiatów przez pszczoły odbywające się w altance przeprowadzała Patrycja Rachwalska. Zajęcia, przeprowadzone w drewnianej altance,rozpoczynały się, wspólnym z uczestnikami, omówieniem budowy kwiatów, a uzupełnieniem tej części zajęć była dobieranka kwitnących kwiatów oraz ich owoców, które były prezentowane na zdjęciach. Następnie prowadząca zajęcia omówiła z uczestnikami zajęć budowę pszczoły oraz ważną rolę jaką spełniają one w procesie zapylenia kwiatów.Ponadto uczniowie dowiedzieli się dlaczego zapylanie kwiatów jest bardzo ważnym procesem dla rozwoju roślin. Podczas zajęć usłyszeli wiele ciekawych informacji dotyczących ról spełnianych w ulach przez królową - matkę, trutnie oraz szczególnie przez robotnice. Robotnice podczas swojego około 35-42-dniowego cyklu życia bardzo ciężko pracują spełniając różnorodne role, gdy m. in. odbierają nektar, ubijają pyłek, czyszczą ul, budują plastry, zbierają nektar, pyłek oraz propolis, a także stają się strażniczkami. W trakcie swojego życia jedna pszczoła produkuje około pół łyżeczki miodu. Najdłużej, bo około 6 lat żyje królowa ? matka. Podsumowaniem tej części zajęć była zgadywanka, w trakcie której uczniowie określali wykonawcę opisywanej przez prowadzącą pszczelej czynności ? królowej, robotnicy lub trutnia. Następnie uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków z kolejno dostarczanych im przez prowadzącą zajęcia elementów ?rozpoczynając od płatków, poprzez dno kwiatowe pręciki oraz szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem, a następnie przygotowywali z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka pszczółki. Połączone kwiatki tworzyły ?małe łąki?, nad którymi przelatywały pszczoły dokonując ?zapylania kwiatów?. Zobaczyli również jak pszczoły ? robotnice budują z wosku pszczelego plaster, w którym królowa ? matka składa jajka. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć przyrodniczych kwiatki oraz pszczółki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą do domu.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych oraz zrobieniu sobie pamiątkowego wspólnego zdjęcia z  MARTĄ KROCZEK i PATRYCJĄ RACHWALSKĄ, uczestnicy zajęć podziękowali im za mile spędzony czas oraz zdobyte przyrodnicze wiadomości, pomaszerowali niebieskim szlakiem do parkingu. Pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie busami powrócili do Chełmska Śląskiego z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkanie.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowały¨ Zofia Duszyńska i Elżbieta Kapołka ? wychowawczynie klas, Ewa Pasierb i Martyna Wlazły ? rodzice oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA