aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM-JR

W dniu 28 września 2016 roku uczniowie dwóch klas III d oraz III e ze Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Dorota Wojnarowska. Była to dziewiętnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe do Jagniątkowa mali kamiennogórzanie podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. Uczniowie kamiennogórskich szkół podstawowych już po raz ósmy odwiedzili w tym roku kalendarzowym Karkonoski Bank Genów. W budynku KBG spotkali się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, które zapoznały młodych kamiennogórzan z tematyką zajęć przyrodniczych ? rozpoznawaniem gatunków drzew rosnących w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zapylaniem kwiatów przez pszczoły, do których uczestnicy wycieczki przystępowali podzieleni na dwa zespoły klasowe.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach przeprowadziła Marta Kroczek. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz plan trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów oraz poznanie nazw gatunków drzew, które wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie oraz przy pomocy prowadzącego zajęcia rozpoznawali ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejną liczbą (od 1 do 16). Korzystając z posiadanych planików trasy leśnego spaceru, z zaznaczonymi numerami drzew, z ochotą wyszukiwali je w terenie. Mali miłośnicy karkonoskiej przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącej zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bez problemów rozpoznawali m. in. czereśnię oraz buk. Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy. Wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrodniczej tworzyli ponadto z igieł, liści oraz fragmentów kory poszczególnych gatunków drzew ?Leśne obrazy? przyklejając je do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet. Ponadto dowiedzieli się jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych. W trakcie leśnego spaceru zauważyli drzewa z namalowanym numerem ? tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie tej części zajęć odczytywali złożone z wybranych liter hasło, które brzmiało ?Wycięty las szumi już tylko w nas?. Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia powrócili do budynku KBG, a wypełnione karty pracy mogli zabrać ze sobą na pamiątkę do domu.

Natomiast zajęcia, których celem było zapoznanie uczestników przyrodniczej wycieczki z procesem zapylania kwiatów przez pszczoły odbywające się w altance przeprowadzała Dorota Wojnarowicz. Zajęcia rozpoczynały się, wspólnym z uczestnikami, omówieniem budowy kwiatów, a uzupełnieniem tej części zajęć była dobieranka kwitnących kwiatów oraz ich owoców, które były prezentowane na zdjęciach. Następnie prowadząca zajęcia omówiła z uczestnikami zajęć budowę pszczoły oraz ważną rolę jaką spełniają one w procesie zapylenia kwiatów. Ponadto uczniowie dowiedzieli się dlaczego zapylanie kwiatów jest bardzo ważnym procesem dla rozwoju roślin. Podczas zajęć usłyszeli wiele ciekawych informacji dotyczących ról spełnianych w ulach przez królową - matkę, trutnie oraz szczególnie przez robotnice. Robotnice podczas swojego około 35-42-dniowego życia bardzo ciężko pracują spełniając różnorodne role, gdy m. in. czyszczą ul, budują plastry, zbierają nektar, pyłek oraz propolis, a także stają się strażniczkami. W trakcie swojego życia jedna pszczoła produkuje około pół łyżeczki miodu. Najdłużej, bo około 6 lat żyje królowa ? matka. Podsumowaniem tej części zajęć była zgadywanka, w trakcie której uczniowie określali wykonawcę opisywanej przez prowadzącą pszczelej czynności ? królowej, robotnicy lub trutnia. Następnie uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków z kolejno dostarczanych im przez prowadzącą zajęcia elementów ? rozpoczynając od płatków, poprzez dno kwiatowe pręciki oraz szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem, a następnie przygotowywali z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka pszczółki. Połączone kwiatki tworzyły ?małe łąki?, nad którymi przelatywały pszczoły dokonując ?zapylania kwiatów?. Zobaczyli również jak  pszczoły ? robotnice budują z wosku pszczelego plaster, w którym  królowa ? matka składa jajka. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć przyrodniczych kwiatki oraz pszczółki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą do domu.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy rekreacyjne na placu zabaw znajdującego się na terenie KBG.

Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i mile spędzony czas w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie oraz zrobieniu sobie pamiątkowego wspólnego zdjęcia z  MARTĄ KROCZEK i DOROTĄ WOJNAROWICZ. Tuż przed odejściem z bardzo gościnnego dla młodych przyrodników Karkonoskiego Banku Genów Marta Kroczek pokazała im rosnącą w jednym z tuneli rosiczkę okrągłolistną. Pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie autokarem powrócili do Kamiennej Góry z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkanie.    

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Patrycja Kuliś i Izabela Sproch ? wychowawczynie klas, Dorota Jacyszyn i Magdalena Rochnowska - rodzice oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA