aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 23 maja 2022 roku uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Szarocinie, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej aktywnie włączyli się do  „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

Młodzi tropiciele przyrody po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich na przyrodniczą wycieczkę do lasu.

Po pozostawieniu swoich plecaków w szatni Szkółki Leśnej żwawo ruszyli za prowadzącym wycieczkę przyrodniczą. Po opuszczeniu terenu szkółki przystanęli obok drzewa i oglądając liście  rozpoznali kasztanowca, którego o dłoniastym kształcie liście złożone były z 7. wydłużonych liści. Usłyszeli również, że z tego drzewa można zrobić klej. Po krótkim spacerze drogą asfaltową zobaczyli prawie nagie, usychające jesiony wyniosłe. Z drogi z radością skręcili do lasu, gdzie zobaczyli kolejne drzewa - lipy, których listki są w kształcie serca, a także rosnące na trasie spaceru klonu jawory. Następnie prowadzący pokazał im szczawnik zajęczy, który wszyscy bardzo chętnie spróbowali. Spacerując po lesie ich zatrzymali się obok pnia ściętego drzewa, a leśniczy Bartłomiej Dymek zaprezentował im jak można obliczyć jego wiek przeliczając widoczne na pniu słoje. Od prowadzącego usłyszeli, że miało ono około 80 lat. Młodzi uczestnicy terenowej lekcji przyrody dowiedzieli się co oznacza dla lasu obecność w nim licznych porostów. W lesie mijali również młode drzewka np. jarzębiny oraz klony jawory. Z drzew iglastych, które rosły w lesie zobaczyli świerki i sosny oraz porównywali szyszki tych gatunków drzew iglastych. Uważnie słuchając leśniczego dowiedzieli się, że sosny to gatunek drzew najliczniej rosnący w polskich lasach. Istotnym elementem terenowej lekcji przyrody była obserwacja przez uczestników wycieczki warstwowej budowy lasu, wyodrębniając jego trzy podstawowe warstwy: runo leśne, podszyt i wysokie drzewa. Ich wzrok przykuły także budki lęgowe, które leśnicy umieszczają na drzewach oraz leśne źródełko, w którym wypatrzyli pływające małe żabki.

Po wyjściu z lasu, obok młodej brzeziny zobaczyli na łące liczne baloty siana. Stąd żwawo ruszyli w kierunku Szkółki Leśnej mijając po drodze pięknie kwitnący krzew głogu, a uważne oczy jednego z uczestników wycieczki wypatrzyły gniazdo dzikiej pszczoły. Od Bartłomieja Dymka usłyszeli, że w Polsce występuje ponad 400 gatunków dzikich pszczół. Po dotarciu do budynku Szkółki mogli przemyć ręce i udali się do zadaszonej drewnianej wiaty gdzie zjedli przywieziony przez siebie prowiant.

Na zakończenie bardzo udanego pobytu w gościnnej Szkółce Leśnej zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z jej miłym gospodarzem – leśniczym Bartłomiejem Dymkiem oraz podziękowali Mu za nowe wiadomości przyrodnicze i bardzo mile spędzony czas w trakcie leśnego, przyrodniczego spaceru. Po pożegnaniu się z Bartłomiejem Dymkiem pojechali do Kina za Rogiem, gdzie zobaczyli wzruszającą bajkę pt. „Śnieżka i siedmiu wspaniałych”.

W trakcie przyrodniczej wycieczki do Szkółki Leśnej w Krzeszowie młodzi Tropiciele Przyrody ze Szkoły Podstawowej w Szarocinie poznając gatunki drzew rosnące w lesie aktywnie rozpoczęli wypełnianie zadań określonych regulaminem ich pierwszej odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym.

Opiekunami młodych przyrodników byli: Beata Skoczeń, Anna Sobczak, Anna Wasilewska - wychowawczynie klas, Monika Tatarata - nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA