aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 20 stycznia 2023 roku w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022, na które zostali zaproszeni uczniowie z ośmiu klas Szkoły Podstawowej nr 2 oraz czterech klas z pionu klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze biorący aktywny udział w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, KJ

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022, w którym uczestniczyli uczniowie trzech klas, którzy brali aktywny udział w tegorocznym „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” który organizowany był przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 19 stycznia 2023 roku w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022, w którym uczestniczyli uczniowie nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, którzy brali aktywny udział w tegorocznym „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra..

ptsm

Grudzień to miesiąc, w którym przeprowadzamy Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego, tradycyjne od lat „turystyczne święta” młodych turystów ze szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Niestety, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, nasze  plany związane z organizacją grudniowego Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022 musiały zostać w ostatniej chwili bardzo mocno zrewidowane.

fot. PTSM-JR, IZ

W dniu 18 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Szarocinie odbyło się, w dwóch turach, uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022, w których uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII. W „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra w poprzednim roku kalendarzowym aktywnie uczestniczyli uczniowie obecnych klas II-IV – członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

fot. PTSM-JR

W dniu  21 grudnia 2022 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści wzięli udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Kamienna Góra, PTSM

Przez dwa dni w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbywać się będzie podsumowanie turystycznego roku uczniów kamiennogórskich szkół.

fot. PTSM-JR

W dniu  21 grudnia 2022 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści aktywnie kontynuują uczestnictwo w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 16 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Krzeszowie odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022, w którym uczestniczyli uczniowie trzech klas, którzy brali aktywny udział w tegorocznym „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR, MP

W dniu 20 grudnia 2022 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Drugoklasiści aktywnie swoje uczestnictwo w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego”  organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

REKLAMA