aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM JR. EB

W dniu 16 listopada 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce odbyło się Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w które, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2,  zorganizowano w klasie geograficznej. W podsumowaniu uczestniczyli uczniowie klasy VII a, którzy jako jedyni aktywnie włączyli się, po powrocie szkół do nauczania stacjonarnego, do ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Wszyscy uczestnicy klasowego Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego, którzy są członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze, w maju 2021 r. zainaugurowali Szkolny Sezon Turystyczny 2021 uczestnicząc w pieszej wycieczce po Kamiennej Górze. Wytrwale wędrując z planem ?stolicy powiatu? w trakcie krajoznawczo-przyrodniczego spaceru ulicami miasta poznawali kamiennogórskie pomniki przyrody oraz zabytki architektury, z których większość jest wpisana do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto wstąpili do Muzeum Tkactwa, gdzie byli umówieni na ciekawą lekcję muzealną pt. ?Zapraszamy do muzeum?.   

W podsumowującym spotkaniu ?lubawskich piechurów? uczestniczyła wicedyrektor szkoły ? Ewa Talaga. Po krótkim omówieniu turystycznych dokonań uczestników spotkania przez wychowawczynię klasy Ewę Bienias wszyscy uczniowie biorący aktywny udział w krajoznawczo-przyrodniczej wycieczce po Kamiennej Górze otrzymali przyznane im okolicznościowe, indywidualne dyplomy ?za aktywny udział w imprezach turystycznych? oraz nagrody rzeczowe w postaci długopisów Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 i przewodnika turystycznego :Karkonosze?, które wręczyła im wicedyrektor ? Ewa Talaga.

Również wychowawczynię klasy, za rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych swoich uczniów, wyróżniono okolicznościowym długopisem z grawerem oraz albumem krajoznawczymi ?Karkonosze Góry Izerskie?. Ewa Bienias za swoje długoletnie działania krajoznawczo-turystyczne otrzyma, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału PTSM w Kamiennej Górze zaplanowanego na 3 grudnia 2021 r. w gościnnych murach Muzeum Tkactwa, przyznany Jej przez Ministra Edukacji i Nauki MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

Klasowe Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 zakończyło się tradycyjnym już wykonaniem wspólnego ?rodzinnego zdjęcia? wszystkich uczestników spotkania.

Również tegoroczni absolwenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim, którzy przez kilka lat kontynuowali swoją ?turystyczno-krajoznawczą przygodę?, pod opieką swojej wychowawczyni Zofii Duszyńskiej zostali dodatkowo wyróżnieni okolicznościowymi długopisami z grawerem oraz kartami pamiątkowymi ?Karkonosze Góry Izerskie?.

REKLAMA