aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 17 czerwca 2021 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na przyrodniczo-krajoznawczą wycieczkę do Krzeszowa. Trzecioklasiści wzięli udział w ?Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra? organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Młodzi kamiennogórzanie po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Krzeszowa zatrzymali się na ul. Sądeckiej 17, gdzie rośnie okazały dąb szypułkowy, objęty prawną ochroną przyrody jako POMNIK PRZYRODY rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. Następnie podjechali do doskonale zachowanego kamiennego pręgierza o wysokości 362 cm. Jest on zwieńczony trójstopniową, odwróconą piramidką i kulą. Na wysokości 175 cm zachowały się dwa oczka (jedno z kółkiem). Piaskowcowy pręgierz służył do egzekwowania sprawiedliwości. Egzekwowane kary głównie miały charakter hańbiący. Zaliczano do nich publiczne wystawienie skazańca lub chłostę, głównie w godzinach przedpołudniowych w dni targowe. Niejednokrotnie na piersi skazańca wieszano przedmioty pochodzące z przestępstwa lub tabliczkę, na której wypisywano dużymi literami rodzaj przestępstwa, jakiego się dopuścił, np. WIELKI ZŁODZIEJ. Kara chłosty lub wystawienia pod pręgierzem mogła być powiązana również z wypaleniem w widocznym miejscu piętna na ciele skazańca. Najczęściej był to znak w postaci litery R (renegatus). Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że w średniowiecznej Kamiennej Górze pręgierz stał na Rynku.

Następnie trzecioklasiści podjechali autokarem do Domu Annasza - dwupoziomowej kaplica na rzucie kwadratu zwyczajowo zwanej Ciemnicą. W budynku znajduje się duża płaskorzeźba z piaskowca przedstawiająca Nagrywanie się żołnierzy z Chrystusa z 1679 r.  Wszyscy zeszli również schodami do dolnej części kaplicy ? Domu Kajfasza zwanej Ciemnicą z dużą figurą Chrystusa za siatką. Przed budynkiem roście okazała lipa drobnolistna ? POMNIK PRZYRODY.

Po zwiedzeniu jednej z kaplic Kalwarii Krzeszowskiej składającej się z 16 kaplic i 32 stacji ?drogi krzyżowej? wybudowanej z inicjatywy opata Bernarda Rosy, w latach 1672-1678, na płaskim terenie wokół pól i lasów. Cała droga krzyżowa na ponad 5 km długości. Pierwotnie drewniane kaplice w latach 1703-1721 zastąpiono murowanymi za czasów opata Dominika Geyera. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia autokarem dojechali do ścieżki rowerowej, aby już samodzielnie ?popedałować? do najokazalszej kaplicy Kalwarii Krzeszowskiej ? Domu Piłata, do którego podeszli po Świętych Schodach ? XII stacji Kalwarii Krzeszowskiej. Ich oczom ukazała się jedna z ozdób Domu Piłata ? loggi ? forma balkonu z grupą Ecce Homo ?Oto człowiek?. W skład grupy wchodzi posąg spętanego Chrystusa oraz postać Piłata. Stąd spacerując obok kolejnych kaplic i stacji Kalwarii Krzeszowskiej dotarli na przystanek PKS, gdzie stał ich autokar, którym postanowili pojechać jeszcze na ul. Benedyktyńską. Po wyjściu z autokaru w ogrodzie domu nr 6 zobaczyli piaskowcowy, kamienny krzyż pokutny (pojednania)., które stawiane były przez nieumyślnych zabójców po zwarciu ugody z rodziną ofiary, gdy wyraziła ona taką wolę. Następnie poznający krzeszowskie atrakcje przyrodniczo-krajoznawcze podeszli do trzeciego na trasie wycieczki POMNIKA PRZYRODY okazałego dębu szypułkowego rosnącego na skarpie tuż za ogrodzeniem działki budynku mieszkalnego nr 19, z piękną rozłożystą koroną. Ponadto dowiedzieli się, że na terenie powiatu kamiennogórskiego mamy aktualnie 31 POMNIKÓW PRZYRODY, w tym w Gminie Kamienna Góra ? 16 pomników, Gminie Lubawka ? 7 pomników, Gminie Miejskiej Kamienna Góra ? 6 pomników, a w Gminie Marciszów ? 2 pomniki.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle powrócili autokarem na przystanek PKS i podeszli do pobliskiej budki ? kawiarenki na zakupy lodów oraz ?chłodne co nie co?.  Pobyt w Krzeszowie bez zakupu pamiątki jest nieważny, więc ochoczo udali się do Domu Obsługi Pielgrzyma, gdzie mogli zrealizować swoje pamiątkarskie plany.

Czas powrotu zbliżał się ?wielkimi krokami? więc zobaczyli jeszcze Dąb Papieski zasadzony w 2004 r. przez leśników z sadzonek pochodzących z żołędzi dębu szypułkowego ?Chrobry? poświęconych przez Papieża Jana Pawła II.

Po zrobieniu sobie ostatnich, wspólnych, pamiątkowych zdjęć z Kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP noszącym tytuł Bazyliki Mniejszej w tle ochoczo powrócili do swojego autokaru, którym w wesołych nastrojach oraz pełni niezapomnianych wrażeń z przyrodniczo-krajoznawczej klasowej eskapady do pełnego atrakcji turystycznych Krzeszowa powrócili do Kamiennej Góry.       

Opiekunami uczestników wycieczki byli Paulina Kuliś - wychowawczyni klasy, Magdalena Etryk ? nauczyciel oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Ochrony Przyrody oraz Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA