aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 6 listopada 2018 r. uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze korzystając z bardzo ładnej „złotej jesieni” uczestniczyli w krótkiej wycieczce przeprowadzonej w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Kamiennogórscy drugoklasiści po wyjściu z budynku szkolnego udali się ul. Skłodowskiej-Curii, gdzie na podwórzu między budynkami nr 4 i nr 6 rośnie okazały dąb szypułkowy - najgrubszy w naszym mieś POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., który miał wtedy 522 cm obwodu w pierśnicy (mieszonego na wysokości 130 cm), a jego wiek szacowany był na ok. 150 lat. Odczytali również umieszczony na drewnianej tabliczce napis „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”. Drzewo otoczone jest żeliwnym płotkiem chroniącym go przed niszczeniem i zwierzętami.

Uczestnicy wycieczki poznawali podstawowe zasady mierzenia obwodu drzewa. Korzystając z taśm mierniczych wyznaczyli najpierw wysokość pierśnicy drzewa, a następnie przy pomocy drugiej taśmy mierzyli jego aktualny obwód. Po naciągnięciu taśmy mierniczej na wysokości 130 cm dowiedzieli się, że aktualnie obwód pomnika przyrody ma ponad 550 cm. Po zrobienie sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z okazałym dębem szypułkowym w tle udali się na ul. Słonecznej, gdzie obok apteki rośnie okazała lipa drobnolistna. Po dokonaniu przez uczestników wycieczek przyrodniczych pomiaru obwodu lipy drobnolistnej okazało się, że w pierśnicy ma ona 325 cm. Ten gatunek drzewa aby mógł być objęty ochroną prawną musi w pierśnicy posiadać co najmniej 300 cm, a więc spełnia ona jeden z podstawowych wymogów przy wnioskowaniu o objęcie drzewa ochroną prawną jako pomnik przyrody.

Następnie uczestnicy terenowej lekcji przyrodniczej podeszli do skweru Carla Langhansa, gdzie podzieleni na cztery zespoły mogli samodzielnie doskonalić umiejętność wyznaczania pierśnicy oraz mierzenia obwodów wybranych drzew rosnących na skwerze.

Ponadto młodzi kamiennogórzanie zobaczyli również drugi POMNIK PRZYRODY – okazały dąb szypułkowy rosnący na terenie przynależnym do hotelu „Krokus” przy ul. Słonecznej 7, ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Mimo statusu „pomnika przyrody” nie jest on aktualnie oznaczony tabliczką „Pomnik Przyrody”. Dąb ten w roku ustanowienia miał ok. 26 m. wysokości oraz 345 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na ok. 120 lat.

Oba pomnikowe dęby szypułkowe znajdują się w rejestrze pomników przyrody województwa dolnośląskiego prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Szkoda tylko, że nie są oznaczone zielonymi tabliczkami z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody”.

Uczestnicy terenowej lekcji przyrody poznając kamiennogórskie pomniki przyrody rosnące niedaleko szkoły wypełnili część jednego z zadań regulaminu odznaki TROPICIEL PRZYRODY, którą rozpoczęli zdobywać uczestnicząc w tym roku w wycieczkach edukacyjnych do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu.

Opiekunami młodych kamiennogórskich miłośników przyrody byli Beata Galica-Nowak – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Poznawali pomniki przyrody w Kamiennej Górze

REKLAMA