aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 7 maja 2018 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu ?Poznajemy zabytki i obiekty przyrody?. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Tropiciel Przyrody PTSMKamiennogórscy trzecioklasiści wypełniając ostatnie zadanie z regulaminu ogólnopolskiej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu srebrnym postanowili wybrać się na pobliską Górę Parkową. Celem ich pierwszego majowego spaceru przyrodniczego było poznanie ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ ?GÓRA PARKOWA?, która prezentuje elementy przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Po wyjściu z budynku szkoły spacerując aleją starych lip zwaną dawniej ?Aleją Beuchela? dotarli do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej. Kościół został wybudowany w latach 1709-1720 jako Kościół Łaski Trójcy Świętej przed Kamienną Górą dla ewangelików. Zobaczyli również kaplicę grobową rodziny kupców i fabrykantów Engmannów i Methnerów z 1783 r,

Spacerując wzdłuż trasy przyrodniczej oglądali rozmieszczone tablice informacyjne opisujące gatunki drzew i roślin rosnące na obszarze leśnym Góry Parkowej. Wszystkie drzewa, tworzące aleje i skupiska zostały posadzone w latach 20-tych ubiegłego wieku. Wśród interesujących gatunków drzew i w ciekawy sposób opisanych na poszczególnych tablicach informacyjnych rosną tutaj buk zwyczajny i czerwonolistny, dąb szypułkowy, lipy drobno- i szerokolistna, kasztanowiec, wiąz, klon oraz klon jawor. Zobaczyli także ?Kamienną ławkę? sztucznie uformowaną półkę w skale z karbońskich zlepieńców stanowiącą element przyrody nieożywionej.

W trakcie spaceru ścieżką przyrodniczą zobaczyli również dwa pomniki. Jeden z nich upamiętnia 99 żołnierzy pruskich i austriacki zmarłych w wyniku ran odniesionych w bitwach koło Trutnowa w dniach 27-28 czerwca 1866 r. Natomiast drugi upamiętnia ofiary faszyzmu ? męczenników obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia na tle ostatniej tabliczki ścieżki przyrodniczej młodzi kamiennogórscy Tropiciele Przyrody powrócili do szkoły.

Zdobywając odznakę Tropiciel Przyrody w stopniu srebrnym młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu oraz Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie, przeszli i poznali dwie ścieżki przyrodnicze ? ?Kolorowe Jeziorka? i ?Góra Parkowa?, a także poznali zasady oznakowania ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych. Po wpisaniu zrealizowanego zadania, zweryfikowaniu książeczek i przyznaniu odznak zostaną one wręczone wszystkim trzecioklasistom podczas tradycyjnego Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza.

Opiekunami młodych tropicieli przyrody byli Monika Tatarata ? wychowawczyni klasy, Monika Gozdur - nauczyciel oraz Jerzy Rubach ? Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA