aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - sesja rady miasta

Radni Kamiennej Góry przyjęli dzisiaj (środa, 18 kwietnia) uchwałę dzielącą miasto na stałe obwody do głosowania.

Polska Agencja Prasowa opublikowała odpowiedzi PKW na pytania dotyczące organizacji wyborów według nowych zasad.

Lubawka - sesja rady

Podczas dzisiejszej (czwartek, 29 marca) sesji radni Lubawki przyjęli uchwały niezbędne do przeprowadzenia jesiennych wyborów samorządowych.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła wytyczne dotyczące zasad podziału gmin na okręgi wyborcze w tegorocznych wyborach samorządowych. Dokument zawiera 21 uwag.

gmina Kamienna Góra - sesja

Radni gminy Kamienna Góra przyjęli dzisiaj (środa, 28 marca) uchwały dzielące gminę na okręgi i obwody wyborcze. Podjęcie uchwał było niezbędne w związku ze zmianą prawa wyborczego. Zmiany w podziale są niewielkie.

Jak informuje biuro prasowe, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wydał zarządzenie, w którym ustalił liczbę radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców.

Kamienna Góra - sesja rady miejskiej

Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi trzeba było uchwalić podział Kamiennej Góry na okręgi wyborcze. W każdym wybrany zostanie jeden radny.

Dzisiaj (środa, 31 stycznia) wchodzą w życie zmiany w Kodeksie wyborczym. Dotyczyć będą już tegorocznych wyborów samorządowych. Szczegółowe informacje na temat zmian publikuje Państwowa Komisja Wyborcza. Wskazuje również możliwy termin wyborów samorządowych.

REKLAMA