aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Badanie dotyczyło zainteresowania wyborami samorządowymi.

 

Z badania wynika, że 73% respondentów zainteresowanych jest wyborami w 2018 roku. To wyższy wynik niż przed miesiącem oraz wyższy niż w analogicznym okresie w 2014 roku, przed poprzednimi wyborami.

Największe zainteresowanie wyborami deklarują mieszkańcy dużych aglomeracji (ponad 500 tys. mieszkańców). Najniższe mieszkańcy miast poniżej 20 tys. mieszkańców.

Większość badanych (76%) deklaruje chęć udziału w wyborach. Pewnych udziału jest 55% pytanych.

Badanie przeprowadzone zostało na przełomie czerwca i lipca 2018 roku metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Pełna informacja o sondażu

 

REKLAMA