aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dane statystyczne
dotyczące wyborów do rad
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

I. Rady
1.    Liczba rad ogółem - 2 825 (w mieście Zielona Góra i w gminie Zielona Góra wybory rad nie odbędą się)
2.    Liczba sejmików województw - 16
3.    Liczba rad powiatów - 314
4.    Liczba gmin - 2 477 (bez obu Zielonych Gór), z tego:
a)    miast na prawach powiatów - 65 (bez Zielonej Góry)
b)    gmin niebędących miastami na prawach powiatu - 2 412 (bez gminy Zielona Góra)
5.    Liczba dzielnic m. st. Warszawy -18
II. Radni
1.    Liczba wybieranych radnych ogółem - 46 790
2.    Liczba wybieranych radnych sejmików województw - 55
3.    Liczba wybieranych radnych rad powiatów - 6 276
4).    Liczba wybieranych radnych miast i gmin  - 39 536, z tego
a)    radnych rad w miastach na prawach powiatu - 1 694
b)    radnych rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu - 37 842
8. Liczba wybieranych radnych rad dzielnic m. st. Warszawy    423
III.    Demografia (stan na 30 czerwca 2014 r.)
1.    Liczba mieszkańców ? 37 511 058
2.    Liczba wyborców    30 548 021, w tym:
- liczba obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - 637
IV. Obwody głosowania
Typ obwodu
Liczba
Powszechne
25 956
Szpitale
730
Zakłady karne 
101
Areszty śledcze
72
Oddziały zewnętrzne zakładów karnych i aresztów śledczych
15
Zakłady pomocy społecznej
561
Razem
27 435
W tym obwody przystosowane dla osób niepełnosprawnych
9 897
VI. Komitety wyborcze wg organów rejestrujących
Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 33 komitetów wyborczych, z tego:
a) komitety wyborcze partii politycznych - 22
b) koalicyjne komitety wyborcze - 2
c) komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ. - 6
d) komitety wyborcze wyborców - 3
Komisarze wyborczy przyjęli zawiadomienia i utworzeniu 12 515 komitetów wyborczych
przez komisarzy wyborczych, z tego:
a)  komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ. - 437
b)  komitety wyborcze wyborców - 12 078, w tym:
-    komitety wyborcze wyborców, utworzone w celu
zgłaszania kandydatów na radnych tylko
w jednej niebędącej miastem na prawach powiatu - 10 638
 
VII. Wybory do rad gmin
1.    Liczba mandatów - 39 536
2.    Liczba kandydatów na radnych - 154 590
3.    Liczba okręgów wyborczych - 38 139, w tym 37 842 jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach niebędących miastami na prawach powiatu.
4.    Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano żadnego kandydata wynosi 0
5.    W 1734 okręgach jednomandatowych w 602 gminach niebędących miastami na prawach powiatu zarejestrowano tylko jednego kandydata. W gminie Rutka-Tartak w powiecie suwalskim wszystkie 15 mandatów w radzie zostanie obsadzonych bez głosowania.
6.    Średnio na 1 mandat przypada 4 kandydatów.
8.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie) - 23
VIII. Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy
1.    Liczba mandatów - 423
2.    Liczba kandydatów na radnych - 4 725
3.    Liczba okręgów wyborczych - 75
4.    Średnio na 1 mandat przypada 11 kandydatów.
5.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w Dzielnicy Bemowo - 15
IX. Wybory do rad powiatów
1.    Liczba mandatów ? 6 276
2.    Liczba kandydatów na radnych - 64 886
3.    Liczba okręgów wyborczych ? 1 332
4.    Średnio na 1 mandat przypada 10 kandydatów.
8.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w powiecie tureckim,. Woj. wielkopolskie - 16
X. Wybory do sejmików województw
1.    Liczba mandatów - 555
2.    Liczba kandydatów na radnych - 8 906
3.    Liczba okręgów wyborczych - 85
4.    Średnio na 1 mandat przypada 16 kandydatów.
8.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w województwie śląskim - 24
XI. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1.    Liczba gmin/miast - 2 477
2.    Liczba wybieranych wójtów - 1 565
3.    Liczba wybieranych burmistrzów - 806
4.    Liczba wybieranych prezydentów miast - 106
5.    Ogólna liczba kandydatów wynosi 8 029, z tego:
-    liczba kandydatów na wójta - 4 450
-    liczba kandydatów na burmistrza - 2 960
-    liczba kandydatów na prezydenta miasta - 619
6. Średnia liczba kandydatów na urząd wójta wynosi 3, na urząd burmistrza wynosi 4, na urząd prezydenta miasta 6.
7.    Liczba gmin, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - 247
8. Najwięcej kandydatów na urząd wójta zostało zgłoszonych w gm. Żelazków, woj. wielkopolskie - 9, na urząd burmistrza (9) w ośmiu gminach, na urząd prezydenta miasta w Warszawie i Zgierzu - 11.
XII. Kandydaci na radnych
1.    Wśród kandydatów jest:
kobiet - 88 669 (38,04%)
mężczyzn ? 144 437 (61,96%)
2.    Średnia wieku kandydatów - 46 lat
średnia wieku kobiet - 45 lat
średnia wieku mężczyzn - 47 lat
3.    Najmłodszy kandydat kończy 18 lat w dniu głosowania
4.    Najstarszy kandydat ma 94 lata
XIII. Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1.    Wśród kandydatów jest:
kobiet - 1 309 (16,30%)
mężczyzn - 6 720 (83,70%)
2.    Średnia wieku kandydatów - 49 lat
średnia wieku kobiet - 48 lat
średnia wieku mężczyzn - 50 lat
3.    Najmłodszy kandydat ma 25 lat
4.    Najstarszy kandydat ma 77 lat
XIV. Komisje wyborcze
1. W skład 2.825 terytorialnych (gminnych i miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz dzielnicowych) komisji wyborczych powołano 23.065wyborców, w tym 395 sędziów pełniących z urzędu funkcje przewodniczących wojewódzkich i powiatowych komisji wyborczych oraz miejskich komisji wyborczych w miastach na prawach powiatu.
2. W skład 27.435 obwodowych komisji wyborczych powołano 239.945 wyborców.

REKLAMA