aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Komitetów Wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. aby nie zaklejali swoimi plakatami urzędowych obwieszczeń wyborczych, które są podstawowym i pełnym źródłem informacji dla wyborców.{jcomments off}Wyborców prosimy o zapoznawanie się z urzędowymi obwieszczeniami wyborczymi, a zwłaszcza z Obwieszczeniem o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, ponieważ w 2012 roku nastąpiła ich zmiana. Obwieszczenia są systematycznie umieszczane na słupach i tablicach ogłoszeń na terenie miasta, a dodatkowo można się z nimi zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

                    Sekretarz Miasta ? Urzędnik Wyborczy
                        /-/ Arkadiusz Wileński

REKLAMA