aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

wybory samorządowe 2014Wracamy do tematu wątpliwości z podpisami (czytaj: Wątpliwości z podpisami) zebranymi przez KWW Nasz Region. Po oświadczeniu pełnomocnika tego komitetu głos zabrał zastępca przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej.Członkowie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze wiedzeni koniecznością zweryfikowania i tym samym sprostowania mijających się z prawdą twierdzeń zawartych w piśmie Pana M. Mućwickiego (pełnomocnika KWW ?Nasz Region?) i zamieszczonych w lokalnej prasie i mediach, informują:

1. Nie jest prawdą że zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy zbieraniu podpisów poparcia, zostało podyktowane pobudkami politycznymi, jak próbuje dowieść pełnomocnik KWW ?Nasz Region?. Decyzja ta zostało podjęta kolegialnie i jednomyślnie. O braku politycznych uwarunkowań tejże decyzji niech świadczy fakt, iż przewodniczącą terytorialnej komisji wyborczej w Kamiennej Górze jest sędzia, która sprawuje tą funkcję na podstawie zapisów Kodeksu Wyborczego. 

2. Nie jest także prawdą, że zawiadomienie zostało złożone przez ?kilku członków komisji?, jak artykułuje to Pan Mućwicki, gdyż zostało ono podpisane przez sześć osób z siedmioosobowego składu Komisji, w tym m.in. przez przewodniczącą i jej zastępcę Jedna osoba była w tym czasie nieobecna. Dowodem tego są podpisy złożone pod tekstem zawiadomienia.

3. Komisja ponadto stwierdza, że pełnomocnik KWW ?Nasz Region? M. Mućwicki został zapoznany z ilością zakwestionowanych podpisów i skalą nieprawidłowości. Wiedział on  także o tym, że Komisja rozważa ewentualność zawiadomienia organów ścigania o stwierdzonych nieprawidłowościach.  Niewątpliwe nie było to tylko kilka wzbudzających wątpliwości podpisów. Ich ilość oraz skala nieprawidłowości zostanie zapewne podana do wiadomości publicznej przez organa prowadzące dochodzenie w sprawie.

4. Powiatowa Komisja Wyborcza w Kamiennej Górze nie przesądza o tym, że przestępstwo zostało popełnione. Zawiadomienie Prokuratury ma na celu wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów, w tym ?podpisy kreślone jedną ręką? oraz ewentualne posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami wyborczymi w celu ich następnego użycia jako autentyczne.

zastępca przewodniczącego Komisji
Jarosław Pawlikowski
   

REKLAMA