aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Muzeum Tkactwa, prezentacje

W Muzeum Tkactwa otwarte zostały dwie wystawy. Indywidualna to prace Haliny Cieślik, zbiorowa jest podsumowaniem XXVIII Przeglądu Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej.

Prezentacje 2022 to podsumowanie tegorocznego przeglądu plastyków. Swoje prace zgłosili: Halina Cieślik, Julita Gierek, Wiesław Kozłowski, Rafał Krzemiński, Katarzyna Mazur, Bernadeta Nowak, Katarzyna Nowak, Anna Nowiszewska, Zygmunt Oleksiak, Mieczysława Popowicz, Katarzyna Rutkowska, Tadeusz Suski, Katarzyna Szewczyk, Ireneusz Szymik, Elżbieta Waszkiewicz, Marian Wiekiera i Katarzyna Włodarczyk.

Podobnie jak w latach ubiegłych samorządowcy nagrodzili artystów z terenu swoich gmin i miast. Nagrodę starosty otrzymał Ireneusz Szymik. Burmistrz Kamiennej Góry nagrodził Bernadetę Nowak, prezydium rady miasta Kamienna Góra Halinę Cieślik. Wójt gminy Kamienna Góra wyróżnił Katarzynę Szewczyk. Burmistrz miasta i gminy Lubawka nagrodził Katarzynę Włodarczyk. Nagrodę wójta gminy Marciszów odebrał Wiesław Kozłowski. Dyrektor Muzeum Tkactwa wyróżniła Mieczysławę Popowicz, a pracownicy Działu Tkactwa tej jednostki Tadeusza Suskiego.

Druga wystawa to Malarstwo Haliny Cieślik. Autorka maluje od 10 lat, jest samoukiem. Wykorzystuje farby olejne i akrylowe, Do tej pory powstało ponad 400 obrazów, część trafiła na licytacje podczas kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

REKLAMA