aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra, plebania, pies
fot. użyczone

We wnęce mury plebanii parafii pw. św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze zamontowana został figura psa. Lokalizacja może dziwić, ale tajemnicę odkrywają Ryszrad Kotowicz i Bogdan Adamus we wpisie na facebooku.

Wielu mieszkańców Kamiennej Góry, przez cale lata, zadawało sobie pytanie, dlaczego / wybudowano go w 1711 roku/ w murze parafialnym została umieszczona nisza? Zapewne nie służyła ona dla celów sakralnych, ponieważ znajdowała się ona zbyt blisko ulicy. Historia tego wydarzenia została przekazana obecnemu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. św.Piotra i Pawła, Edwardowi Bigosowi, przez przedwojennego, niemieckiego proboszcza tej parafii Grasslara, przebywającego w naszym mieście w celach turystycznych. Ale, aby równowaga nie była zwichnięta, to po kolei! Pierwszy Ratusz Miejski został wybudowany w roku 1564 na rynku, który w roku 1831 ratusz uległ częściowemu zniszczeniu, i tak okaleczony działał do roku 1873, czyli do ostatecznego wyburzenia. W tej dramatycznie sytuacji na nowy ratusz wytypowano kamienicę przy dzisiejszej ulicy Karola Miarki. Tam też podjął się pracy /sic!/ zarobkowej ówczesny proboszcz tej parafii, który posiadał niezwykle ułożonego i spokojnego psa, którego jednak nieobecność pana doprowadzała do furii. Wtedy to właśnie ów proboszcz, nakazał wybić w murze parafialnym wspomnianą niszę, przez którą wprowadzał psa do ogrodu, na czas pełnienia obowiązków służbowych w magistracie. Co ciekawe, że czworonóg uspokajał się bardzo, spoglądając na na swojego pana, wychylającego się przez okno, który nawet wychodził z ratusza karmić swojego pupila. Trwało to wiele lat, aż do śmierci pieska, którą bardzo mocno przeżył proboszcz. Po czym zamurowano wejście na teren parafii, nie likwidując jednak niszy na pamiątkę tej historii i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Dlaczego postanowiliśmy z Panem Ryszardem o tym napisać? Ponieważ wszystkie pokolenia kamiennogórskich dzieci po II Wojnie Światowej, dokonywały tam pomiarów swojego wzrostu w sposób bardzo precyzyjny i dokładny. Trzeba tu jeszcze dodać, że w latach 50 - tych XX wieku, ulica była nieco płytsza, co ułatwiało dzieciom tam wchodzenie. - czytamy w opisie.

Kamienna Góra, plebania, pies
fot. Bogdan Adamus

 

REKLAMA