aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra, ratusz

Dzisiaj otwarte zostały ofert w drugim przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu budynków komunalnych wielorodzinnych i budynku świetlicy osiedlowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze.

Złożonych zostało sześć ofert. Najniższą cenę (173,5 tys. zł) zaproponowała forma gregproject Architektura & Budownictwo z Ciechanowa. Niewiele droższa jest oferta TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. z Rybnika (180 195 zł). Kolejne oferty są znacznie droższe. Najwyżej, na prawie 1 mln zł) swoje usługi wyceniła Autorska Pracownia Architektury Hubka sp. z o.o. z Wrocławia.

Miasto Kamienna Góra na realizację tego zadania planowało przeznaczyć 180 tys. zł.

 

REKLAMA