aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OSP Pisarzowice

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla jednostki OSP Pisarzowice o wartości 11 781,58 złotych.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu to 11 071,00 złotych w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cześć 2.

Jednostka wzbogaciła się o następujący sprzęt i ubranie:
- ubranie specjalne,
- prądownica wodna,
- wąż tłoczny 2 sztuki,
- hełm strażacki 3 sztuki.

OSP Pisarzowice 

 

REKLAMA