aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Bożena Kończak, fot. archiwum

Radni powiatu kamiennogórskiego ponownie rozważali przyjęcie uchwały w sprawie zgody na zwolnienie Bożeny Kończak z Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Po raz pierwszy uchwała w tej sprawie podjęta została w październiku. Radni nie wyrazili zgody na zwolnienie koleżanki. Tym razem głosowana była uchwała "w sprawie niewyrażenia zgody" na zwolnienie radnej. 15 radnych było za przyjęciem takiej uchwały, a więc rady nie wyraziła zgody na zwolnienie radnej.

W dyskusji nad tym projektem oraz w głosowaniu nie brała udziału sama zainteresowana Bożena Kończak.

Zwolnienie miało być związane z łączeniem przez Bożenę Kończak dwóch funkcji w DIR, jednej etatowej, drugiej z wyboru rolników. Występujący na sesji rolnicy ocenili, że zamiar zwolnienia radnej z DIR ma podtekst polityczny. Już w listopadzie zeszłego roku podjęto próbę zamknięcie koła DIR w powiecie kamiennogórskim. W maju podjęta została uchwała zakazująca łączenia pracy na etacie w DIR oraz pełnienia funkcji w organach Izby. Na te przepisy powołano się we wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie.

fot. archiwum

REKLAMA