aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Marciszów, sesja

Rolnicy z terenu gminy Marciszów zapłacą w 2023 roku niższy podatek rolny. Obniżenie stawki zaproponowali radni z klubu Nasza Gmina.

Wysokość podatku rolnego ustalany jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta. Wskaźnik ten na 2023 rok rząd ustalił w wysokości 74,05 zł. Radni z klubu Nasza Gmina zaproponowali obniżenie tej stawki do 68,05 zł. Wójt negatywnie ocenił zaproponowaną zmianę, argumentując, że oznacza to zmniejszenie dochodów gminy z podatków oraz z subwencji rządowych.

Podczas sesji propozycję poparło 9 radnych, 2 było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Radni przyjęli więc niższą stawkę.

fot. relacja wideo z sesji

 

REKLAMA