aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka, sesja

Radni Lubawki rozpatrywali dzisiaj dwa projekty uchwał, które będą miały wpływ na portfele mieszkańców w 2023 roku.

Burmistrz zaproponowała podwyższenie stawki opłaty za odbiór odpadów do 34 zł od osoby. W tej chwili stawka ta wynosi 28 zł. Dochody nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Bez podwyżki w przyszłym roku gmina będzie musiała dołożyć ponad 600 tys. zł. Za przyjęciem uchwały było 4 radnych, 7 było przeciwko, 4 wstrzymało się od głosu. Podwyżki opłaty za odbiór odpadów nie będzie.

Drugi projekt dotyczył stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku. Projekt burmistrz zakładał podwyżki stawek o 11,8%, czyli wskaźnik podany przez rząd. Za przyjęciem uchwały było 6 radnych, 4 było przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu. Nowe stawki zostały przyjęte i będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

fot. relacja wideo z sesji

REKLAMA