aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka ratusz

W czwartek (24 listopada) radni Lubawki podejmować mają decyzje, które będą miała wpływ na domowe budżety mieszkańców w 2023 roku. Burmistrz Lubawki złożyła projekt zakładający podwyżkę opłaty za odbiór odpadów.

Aktualizacja 17:16

Dzisiaj odbyła się połączona komisja rady. Większość radnych pozytywnie zaopinioała oba projekty. Za uchwałą dotyczącą odpadów było 7 radnych, 1 przeciwko, 4 wstrzymało się od głosu. Projekt w sprawie podstkó pozytywnie zaopiniowało 9 radnych, nikt nie był przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu.

Ostateczna decyzja zapadnie w czwartek podczas sesji.

Oryginalna informacja
W tej chwili mieszkańcy gminy Lubawka płacą 28 zł od osoby za odbiór segregowanych odpadów. Opłatę można obniżyć o 1 zł gdy posiada się kompostownik. Taka stawka uchwalona została w 2020 roku. Wpłaty mieszkańców nie pokrywają kosztów ponoszonych przez gminę. W przyszłym roku różnica ma przekroczyć 600 tys. zł. Stąd propozycja podniesienia opłaty do 34 zł za osobę. Nowa stawka miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i zapewnić pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

Druga uchwała mająca wpływ na portfele mieszkańców gminy dotyczyć będzie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku. Burmistrz zaproponowała podwyższenie stawek o 11,8% czyli wskaźnik przekazany przez ministra. Przykładowo za metr kwadratowy budynku wykorzystywane w działalności gospodarczej trzeba będzie zapłacić 25,5 zł.

Obie uchwały znalazły się w porządku obrad czwartkowej sesji.

 

REKLAMA