aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa

Dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze składa podziękowania Rodzinie Śp. Romana Jakóbczyka za podarowanie do zbiorów muzeum: archiwaliów, książek na temat historii i technologii włókiennictwa, dokumentów, notatek, fotografii, filmów, pochodzących ze zbioru Romana Jakóbczyka, Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra, Regionalisty, Przewodnika, Działacza Społecznego. Dziękujemy Pani Marii Dybce, córce Romana Jakóbczyka, za przekazanie pamiątek.

Małgorzata Ogonowska

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

REKLAMA