aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszow gmina

W przyszłym tygodniu w dwóch sołectwach gminy Marciszów odbędą się zebranie wiejskie, podczas których wybrani zostaną sołtysi.

Obecne sołtyski Domanowa i Świdnika zrezygnowały z pełnienia tej funkcji. Podczas zebrań mieszkańcy przegłosują wygaśniecie ich mandatów oraz wybiorą nowych sołtysów. W przypadku Świdnika będzie to już druga zmiana sołtysa w tej kadencji.

Zebranie w Domanowie odbędzie się 30 sierpnia (początek o godzinie 18:00), w Świdniku 31 sierpnia (17:00). Zebrania w tych terminach odbędą się jeśli zbierze się kworum, czyli minimum 10% wyborców. Jeśli zainteresowanie będzie mniejsze, zebrania odbędą się w drugim terminie, czyli 15 minut później.

Podczas zebrań ustępujące sołtyski przedstawią sprawozdanie ze swojej działalności.

 

REKLAMA