aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 starostwo

Jest decyzja wojewody w sprawie uchwały o odwołaniu przewodniczącej rady powiatu kamiennogórskiego. Od dzisiaj przewodniczącą ponownie jest Edyta Wyrostek.

Na czerwcowej sesji opozycja próbowała przejąć władzę w radzie powiatu i odwołać przewodniczącą i zastępcę. W pierwszym głosowaniu nad odwołaniem Edyty Wyrostek jedna z radnych popierających wniosek zgłosiła błąd w głosowaniu. Głosowania nie można jednak było powtórzyć. Bez głosu radnej przewodnicząca rady nie została odwołana. Andrzej Mankiewicz na koniec sesji zaproponował ponowne wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odwołania przewodniczącej. Tym razem głosowanie było skuteczne. Chwilę później przewodniczącym został Andrzej Mankiewicz. Z funkcji wiceprzewodniczącego odwołany został Mariusz Mućwicki a powołana Maria Bych.

Wojewoda unieważnił uchwałę o odwołaniu przewodniczącej. Uznał, że podczas sesji nie można wielokrotnie głosować tego samego projektu. Mogłoby to bowiem doprowadzić do sytuacji, w której radni głosują do skutku, aż do przyjęcia uchwały. Decyzja wojewody wpłynęła do starostwa dzisiaj i od dzisiaj przewodniczącą jest Edyta Wyrostek.

Pozostałe uchwały nie zostały unieważnione. W ich przypadku głosowanie odbyło się tylko raz. Wiceprzewodniczącą rady jest więc Maria Bych.

Od decyzji wojewoda można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Można to zrobić w ciągu 30 dni od momentu odebrania decyzji. Na razie nie znamy stanowiska wnioskodawcy w tej sprawie.  Nie można jednak wykluczyć, że ponowne głosowanie wniosku o odwołanie przewodniczącej odbędzie się na nadzwyczajnej sesji, co w sezonie urlopowym może być trudne. Najprawdopodobniej radni wrócą do sprawy na zaplanowanej na 30 sierpnia sesji.

Aktualizacja 13:50
Wnioskodawcy powtórzą procedurę podczas sierpniowej sesji.

REKLAMA