aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ZSZiO Kamienna Góra

24 czerwca (piątek) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyło się zakończenie roku szkolnego uczniów branżowej szkoły I stopnia rocznik 2019-2022. Po raz pierwszy szkołę ukończyli uczniowie, którzy uczęszczali do 8 letniej podstawówki oraz do gimnazjum.

Dyrektor szkoły Mariola Jaciuk podkreślała jak wielką rolę w społeczeństwie pełnią absolwenci szkół branżowych. To murarze, stolarze, kucharze, sprzedawcy. – Wybierając szkołę branżową, nie trzeba się wstydzić – zwróciła się dyrektor do uczniów.

Tytuł „Absolwenta ZSZIO roku szkolnego 2021/2022 w kategorii Branżowej Szkoły I stopnia" otrzymał Wojciech Gieńca. Uczeń klasy 3m BS I stopnia, zawód ślusarz, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen 5,13.

Nagrodę przyznaną przez Radę Powiatu Kamiennogórskiego „Branżysta roku 2021/2022" otrzymała Dominika Plewa. Uczennica klasy 3m Branżowej szkoły I stopnia, zawód ślusarz, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen, a z przedmiotów zawodowych 5,33.

Najwyższe średnie ocen na świadectwie ukończenia szkoły, w poszczególnych klasach: z klasy 3m zawód ślusarz: Dominika Plewa - średnia ocen 5,35, z klasy 3m1 zawód ślusarz: Wojciech Górka - średnia ocen 5,05, z klasy 3f zawód sprzedawca: Kinga Pędziwiatr - średnia ocen 5,25, z klasy 3fl zawód operator obrabiarek skrawających: Dawid Giedwilas – średnia ocen 5,0, z klasy 3j zawód sprzedawca: Magdalena Ozga - średnia ocen 4,6, z klasy 3j1 zawód fryzjer: Patrycja Paluszek - średnia ocen 4,56.

Najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez pracodawców.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mankiewicz, szefowa Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Kamiennej Górze Edyta Wyrostek, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracodawców organizujących staże dla uczniów.

REKLAMA