aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Pisarzowice, szkoła podstawowa

W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Ireny Sendlerowej. Uczestniczył w niej dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.

Decyzję o nadanie szkole imienia podjęli radni na marcowej sesji. Szkoła w Pisarzowicach jest drugą z czterech gminnych szkół, która ma patrona. Pierwszą placówką była podstawówka w Szarocinie, która przyjęła imię Zesłańców Sybiru.

Oficjalna część uroczystości odbyła się przed wejście do szkoły, w miejscu w którym ustawiony został obelisk z pamiątkową tablicą poświęconą patronce szkoły. Podczas uroczystości poświęcony został sztandar i obelisk. Fundatorzy sztandary przekazali go dyrektor szkoły, a ta uczniom. Odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar.

Nauczyciele, uczniowie szkoły oraz przedszkolaki przygotowały pamiątki, które trafiły do kapsuły czasu.

Druga część uroczystości zorganizowana została w szkolnej sali sportowej. Zaprezentowane zostały najlepsze wystąpienia z konkursu krasomówczego oraz przedstawienie związane z patronką szkoły.

Irena Sendlerowa była działaczką społeczną. W trakcie II wojny światowej uratowała ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci.

REKLAMA