aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Edyta Wyrostek, przewodnicząca rady powiatu

W radzie powiatu kamiennogórskiego zmieniła się większość. Potwierdzeniem nowego układu sił miała być zmiana przewodniczącej i wiceprzewodniczącego. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Najbardziej ucierpiała radna Halina Włodarczyk.

Aktualizacja 20:24

Radni wybrali Andrzeja Mankiewicza na przewodniczącego rady powiatu Za zagłosowało 9 radnych, 8 było przeciwko. 

Aktualizacja 20:14
Jedynym kandydatem na nowego przewodniczącego jest Andrzej Mankiewicz.

Aktualizacja 20:11
Edyta Wyrostek została odwołana z funkcji przewodniczącej rady powiatu. Za zagłosowało 9 radnych, przeciwko 8.

Wszystkie głosowania w sprawie odwołania i powołania przewodniczącej i wiceprzewodniczącego są tajne. 

Aktualizacja 19:49
Po sprawach różnych, tuż przed zakończeniem sesji, radny Andrzej Mankiewicz złożył wniosek o zmianę w porządku obrad i ponowne głosowanie nad odwołaniem przewodniczącej Radca prawny przypomniał, że projekty nie przeszły drogi określonej w statucie. Dodatkowo ponowne głosowanie tej samej uchwały może oznaczać, że uchwała zostanie uchylona przez nadzór prawny wojewody.

Oryginalna informacja
Radny Andrzej Mankiewicz w imieniu grupy radnych złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów związanych z odwołaniem i powołaniem nowych władz rady. Długo trwały dyskusje, czy jest to w ogóle możliwe. Radca prawny przypomniał zapisy statutu, w których określono, że projekt uchwały powinien trafić do zarządu 20 dni przed sesją. Ten po zaopiniowaniu powinien przekazać dokument do przewodniczącego rady na 11 dni przed obradami. Taka procedura w tym przypadku nie została zachowana. Projekt złożony został w trakcie sesji. Radca zwrócił również uwagę, że radni złożyli projekt uchwały o odwołaniu, a nie wniosek. Ten brak wnioskodawcy uzupełnili podczas przerwy w obradach.

A. Mankiewicz uzasadniając wniosek nie oceniał pracy przewodniczącej, stwierdził jedynie, że nowa większość dąży do posiadania reprezentantów we władzach. Podczas dyskusji argumentację taką powtórzył radny Artur Sarzyński.

Podczas dyskusji przewodnicząca Edyta Wyrostek i starosta Jarosław Gęborys przyczyn dzisiejszego wniosku doszukiwali się w postawie radnej Haliny Włodarczyk. To ona od miesiąca głosuje wbrew zarządowi, przed miesiące nie poparła wotum zaufania dla zarządu. Starosta wprost stwierdził, że postawa radnej to efekt nieprzedłużenia przez starostę umowy o pracę z jej synem. Starosta tłumaczył, że nie miał możliwości przedłużenia tej umowy. Przypomniał, że radna dwukrotnie była "jedynką" na liście PiS w wyborach do rady powiatu. - Zawsze idę za prawdą - mówiła H. Włodarczyk i protestowała przeciwko łączenia jej głosowań ze sprawą syna i publicznemu dyskutowaniu tego tematu. Swoją postawę tłumaczyła brakiem współpracy zarządu z radą. Ataki na radną próbował zakończyć A. Mankiewicz składając wniosek o zamknięcie dyskusji - Nie można składać wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji - oceniła przewodnicząca.

Odwołaniu przewodniczącej nie powiodło się. Już na początku skreślania głosów radna Maria Bych stwierdziła, że "długopis się zatarł" i próbując go rozpisać, źle skreśliła głos. Sposobu na powtórzenie głosowania wnioskodawcy nie znaleźli. Wynik 8 za, 8 przeciwko oznacza, że Edyta Wyrostek nadal jest przewodniczącą rady.

Tyle szczęścia nie miał wiceprzewodniczący Mariusz Mućwicki. Za jego odwołaniem zagłosowało 9 radnych, przeciwko było 8. Jedyną kandydatką na wiceprzewodniczącą była Maria Bych. Wcześniej musiała zrezygnować z członkostwa w komisji rewizyjnej. Za jej powołaniem na wiceprzewodniczącą zagłosowali wszyscy (17) radnych).

REKLAMA