aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Dzisiaj (czwartek, 17 czerwca) odbyła się sesja, na której radni Kamiennej Góry podsumowywali rok 2020.

Aktualizacja 18:40
Burmistrz bez absolutorium

Projekt budżetu na 2020 rok zakładał początkowo 93 mln zł dochodów i 106,5 mln zł wydatków. Po zmianach, na koniec roku, dochody wynosiły 103,5 mln zł, wydatki 113 mln zł. Po podsumowaniu roku okazało się, że plan dochodów wykonany został w 94%, wydatków w 90%. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu było 8 radnych, 1 był przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu.
Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 7 radnych, jeden był przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca miała wątpliwości czy radni udzielili absolutorium, czy nie. Ogłosiła przerwę na konsultacje z prawnikiem. Po wznowieniu obrad ogłosiła, że burmistrz nie otrzymał absolutorium.

Oryginalna infromacja
Podsumowanie rozpoczęła prezentacja raportu o stanie Kamiennej Góry za 2020 rok. Po niej rozpoczęła się pełna emocji dyskusja. Radni krytykowali burmistrza, ten krytykował radnych. Przez kilka godzin wydawało się, że obie strony posługują się innym językiem. O porozumieniu nie było mowy.

Ostatecznie radni nie udzielili burmistrzowi absolutorium. Za udzieleniem wotum byli (6 radnych): Regina Komorowska, Bogdan Murawski, Elżbieta Seweryniak, Łukasz Sławiński, Iwona Szczerbaty, Mariusz Łobos. Przeciwko byli (8 radnych): Jerzy Basta, Jacek Bruździak, Janusz Jarosz, Andrzej Grzyb, Violetta Majak, Sławomir Sławiński, Wiesław Sobiechowski, Bogdan Wągrowski. Danuta Kurnyta nie brała udziału w tej części sesji.

- Idźcie dalej tą drogą. Podejmijcie uchwałę o referendum - apelował do radnych burmistrz Janusz Chodasewicz. Zgodnie z prawem kolejny brak wotum zaufania daje radnym możliwość rozpisania referendum w sprawie odwołania burmistrza. Dla J. Chodasewicz byłaby to okazja do zweryfikowania negatywnej oceny wystawianej co roku przez radnych - Jestem przekonany, że mieszkańcy wystawia mi dobrą ocenę - mówił na sesji.

 

REKLAMA

ds21