aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wykonawca S3

Wykonawca drogi ekspresowej S3 między Kamienną Góra a Bolkowem poinformował o pracach wykonanych W dwudziestym trzecim tygodniu 2021 r. (05.06.2021 r. - 11.06.2021 r.)

Na terenie budowy pracowało średnio 251 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 802 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Wykop ? 32069 m?
Nasyp ? 28821 m?
Umocnienie Górnej Warstwy Nasypu ? 25500 m?
Zdjęcie humusu ? 10120 m?
Wykonanie rowów ? 750 m?
Wykonanie przepustu drogowego ? 14 szt.
Wymiana gruntu ? 1600 m?
Wykonanie materaca ? 6840 m?
Podbudowa pomocnicza ? 1150 m?
W zakresie Robót Mostowych:

WD-39: Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 ? 75%
WS-40: Zasypka fundamentów P2, P3, P4 ? 100%, zbrojenie słupów podpory P3 nitka lewa ? 40%, zbrojenie słupów P4 ? 20%, wybijanie sklejką wytwórni nitka lewa oraz prawa, ślizgi ? 100%, zbrojenie i betonowanie filarów P3 nitka prawa ? 100%, betonowanie ciosów, hamulców, prowadzeń podpory P1 nitka lewa ? 100%
WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P15 nitka prawa, P9, P7, P11, P1 nitka lewa ? 100%, zbrojenie lawy fundamentowej P1 nitka prawa, P11 -100%, zasypka fundamentu P13 ? 100%
PG-42: Zbrojenie fundamentu pod konstrukcje stalową ? 75%
MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 ? 100%, montaż łożysk P1, P3 ? 100%
WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 ? 80%, zbrojenie słupów P6 nitka prawa ? 100%, betonowanie fundamentu P3 nitka prawa ? 100%, beton podkładowy P1 ? 100%, zbrojenie słupów P5 nitka lewa ? 100%, zasypka fundamentów P4, P5, P6 ? 100%
WS-45A: Deskowanie korpusu P2 ? 100%, zbrojenie skrzydeł P2 ? 40%
MS-46: Betonowanie ciosów P2 nitka lewa ? 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa ? 100%
MS-46A: Zbrojenie skrzydeł P2 ? 100%, deskowanie skrzydeł P2 ? 75%, betonowanie skrzydeł P2 ? 50%, montaż konstrukcji stalowej ? 100%
WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 ? 100%
WS-47: Deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka prawa ? 50%, deskowanie ścian wewnętrznych segmentu pierwszego nitka prawa ? 70%, montaż zakotwień awanbeków segmentu pierwszego nitka prawa ? 50%, betonowanie płyty dolnej i ścian segmentu pierwszego nitka prawa ? 120 m?, deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa ? 70%, zbrojenie segmentu pierwszego nitka lewa ? płyta górna ? 50%, zbrojenie segmentu drugiego nitki lewej ? 70%
WD-48: Wykonanie wykopów w gruntach skalistych podpory P1, P2, P3 ? 700 m?
WS-49: Wykonanie zasypki fundamentów P5, P6, P7 ? 850 m?, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń ? 4,41%, montaż łożysk nasuwczych ? 7,5%, betonowanie segmentu trzeciego nitka prawa oraz lewa ? 100%, betonowanie fundamentów P1 nitka lewa, P2 nitka prawa ? 100%, betonowanie ciosów P6 ? 100%
WS-52: Zbrojenie segmentu trzeciego ustroju nośnego ? etap pierwszy ? 100%, zbrojenie filarów podpory P8 nitka prawa ? 100%, betonowanie filarów podpory P7 nitka lewa ? 100%, zbrojenie oraz betonowanie ? segment drugi ustroju nośnego ? etap drugi ? 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa ? 100%
PG-53: Betonowanie fundamentu P1 ? 177 m?
WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 ? 100%, zbrojenie filarów P5, P6 ? 75%, betonowanie filarów P6 ? 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa ? etap drugi ? 100%, montaż stali sprężającej segment trzeci ? etap drugi ? 100%, sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment drugi nitka lewa, oraz segment trzeci nitka prawa ? 100%, zbrojenie i betonowanie segmentu trzeciego nitka lewa ? etap pierwszy i drugi ? 100%, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P5, P6, P7 ? 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa oraz lewa ? 90%
WS-56: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa ? 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 nitka lewa ? 100%
WS-57: Wykonanie izolacji cienkiej P5 ? 100%, wykonanie zasypki fundamentów P5- 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka lewa ? 100%
WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 ? 80%, betonowanie słupów P2 ? 100%, betonowanie fundamentu P6 ? 100%, deskowanie korpusu P1 ? 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P4 ? 100%, zbrojenie słupów P4 ? 50%, wybicie ścianek szczelnych P3 ? 100%, wykonanie wykopu fundamentowego P6 ? 100%, wykonanie chudego betonu P6 ? 100%, skucie pali P6 ? 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P5 - 10?%, wbicie ścianek szczelnych P7 ? 100%, wykonanie zasypki P8 ? 100%
MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P3, P4 ? 100%
WD-59: Zbrojenie słupów P2 ? 50%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P3 ? 100%
PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł ? 80%
PZ-43: Wymiana gruntu ? 100%
PZ-46: Zbrojenie fundamentu ? 11487 kg
PZ-50: Zbrojenie fundamentu ? 4000 kg, betonowanie fundamentu ? etap pierwszy ? 100%
PZ-52: Betonowanie fundamentu ? etap drugi ? 100%
PZ-57: beton podkładowy pod skrzydła ? 100%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie ? 100%
W dwudziestym trzecim tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 ? 75 m?
- Beton C35/45 ? 303 m?
- Beton C30/37 ? 527 m?
- Beton C50/60 ? 229 m?
- Zabetonowano sto czterdzieści trzy tony stali.

fot. wykonawca S3 

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD10 ? 15%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD24 ? 35%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD31 ? 5%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD59 ? 55%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD41 ? 60%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD57 ? 50%
Teletechnika: Budowa rurociągu kanalizacji wtórnej, przełączenie linii światłowodowej kolizji T-6 ? 100%
Melioracje: Przebudowa rzeki bystra ? wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie ? 100%, wykonanie gruntów z głazów na początku i końcu przebudowanego odcinka rzeki Bystra ? 100%, humusowanie skarp powyżej umocnienia narzutem ( rzeka Bystra) ? 80% roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F ? 70%
Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN ? prace ziemne ? 10%
Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego ? przepust pod trasą główną ? 0.8%
Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a ? 70%

REKLAMA