aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W gminie Kamienna Góra przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych na turystykę, aktywny wypoczynek, ratownictwo, działalność na rzecz osób najuboższych.

 

Wśród działań w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku dotacje w wnioskowanej wysokości uzyskało PTTK na Odnowienie znakowania pieszych szlaków turystycznych (4996 zł) oraz na rajd turystyczny "Poznajemy góry" (4000 zł) oraz Stowarzyszenie Podaj Rękę Kamienna Góra na imprezę integracyjną "Z przyrodą za pan brat" (1200 zł). PTSM na cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej wnioskowało o 12 tys. zł, otrzymało 6 tys zł, Fight Club Lubawka na Sportowe wakacje prosił o 5 tys. zł, otrzymał 1,5 tys. zł, Koło Gospodyń Wiejskich FOLK z Przedwojowa na zadanie "Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę" chciało 2858 zł, otrzymało 1250 zł.

Na zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności przyznana została jedna dotacja. W pełnej wnioskowanej kwocie (6500 zł) wsparcie otrzyma OSP Pisarzowice na organizację obozu strażackiego dla młodzieży.

Jedynym zadaniem w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych byłą dystrybucja żywności organizowana przez KSIS Razem. Stowarzyszenie wnioskowało o 4500 zł i tyle otrzymało.

REKLAMA